Regulamin

Drodzy Państwo,
prosimy bardzo o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju
i bezpieczeństwa naszych gości.

 

 
1.    Domek wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 kończy o godzinie 10:00.

2.    Aby mieć pewną rezerwację należy przesłać zadatek. Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu gotówką.

3.     W dniu przyjazdu pobierana jest również kaucja w wysokości 300zł – 500zł, która jest zwrotna (przelewem do 7 dni) po sprawdzeniu domku ( natomiast jeżeli pojawią się zniszczenia przekraczające 300zł-500zł będą Państwo obciążeni dodatkowymi kosztami.)

4.    Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.

5.    Parkowanie pojazdu dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.

6.    Należność za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

7.    Skrócenie pobytu z przyczyn od nas niezależnych, nie skutkuje zwrotem pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

8.    Rezygnacja z przyjazdu w zarezerwowanym terminie po wpłacie zadatku nie powoduje jego zwrotu.

9.    Grillowanie możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Obowiązuje bezwzględny zakaz grillowania na tarasach.

10.    Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia powstałe z ich winy.

11.    Przy opuszczaniu domku w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie okien i drzwi na klucz.

12.  Wynajmujący nie może przekazywać domku innym  osobom, nawet jeśli  nie upłynął okres  za który uiścił należną opłatę.

13.  W dniu wyjazdu domek należy zdać posprzątany. Jeśli pomieszczenia są nieuporządkowane naliczona zostanie dodatkowa opłata.

14.   Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci  odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

15.   Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, pieniądze pozostawione w domku oraz za zaparkowany samochód na terenie ośrodka.

16.  Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku tylko za wiedzą i zgodą właściciela obiektu. Wynajmujący nie może przenocować osób trzecich niezameldowanych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu naliczone zostaną dodatkowe koszty noclegu.

17. Nie przyjmujemy ze zwierzętami.